Biuletyn informacyjny - nr 1(39) 12 kwietnia 2001 r.
Bezpieczeństwo mieszkańców

Na tle województwa lubelskiego powiat łęczyński pod względem bezpieczeństwa jawi się jako w miarę spokojne miejsce. Ilość popełnianych tu przestępstw plasuje nasz powiat na 6 miejscu w województwie lubelskim. Najbezpieczniejszy był natomiast powiat janowski. Co warto jednak powiedzieć nasz powiat jest wśród pięciu w województwie w których nie wzrosła przestępczość.

W 2000 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej stwierdzono popełnienie 1098 przestepstw, czyli tyle ile rok wcześnie. Spadła natomiast z 607 do 505 ilość czynów w 6 podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych. Ujawniono natomiast aż o 123 proc. więcej przypadków naruszenia przepisów związanych z obrotem gospodarczym.

Nie zawsze policji udaje się też wykryć przestępców. Generalnie biorąc z wsadzaniem złodziei za kratki, polskiej policji nie idzie najlepiej, chociaż akurat łęczyńscy stróże prawa należą do skuteczniejszych w województwie. W ubiegłym roku wykryli sprawców 64 proc. przestępstw, czyli niestety o pięć proc. mniej niż w roku poprzednim. Wśród najgroźniejszych przestępstw 2000 roku należy wymienić jedno zabójstwo w Kijanach; trzy usiłowania zabójstwa (w tym dwa przypadki wśród młodzieży); siedem gwałtów; 277 przypadków włamań i kradzieży (spadek o 21 proc w stos. do 1999 r.); 35 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych z których 80 proc. stanowiły wymuszenia wśród młodzieży (w ub. r. łącznie 119 przypadków); 183 kradzieże, głównie z gospodarstw rolnych i działek rekreacyjnych oraz co należy podkreślić jako nowe zjawisko - torebek i wartościowych przedmiotów z biur i instytucji. Giną rzeczy pozostawiane na widoku, kradzione często przez złodziei udających klientów. Generalnie jednak biorąc ilość przestępstw kryminalnych spadła o 7 proc. natomiast dwukrotnie wzrosła ilość przestępstw o charakterze gospodarczym. Zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono w 2000 roku 652 osobom, z których 33 zostały tymczasowo aresztowane. 109 z nich stanowiły osoby nieletnie, które w sumie dokonały 75 przestępstw czyli 6,8 proc. wszystkich ujawnionych przestępstw, co oznacza spadek udziału nieletnich o 3,8 proc. w stosunku do roku 1999.

W samej gminie Łęczna policja wszczęła 410 spraw, czyli o 40 mniej niż w 1999. Jak widać udział naszej gminy jest znaczny i wynosi 40 proc. wszystkich przestępstw popełnianych w powiecie łęczyńskim, chociaż i tutaj zanotowano spadek bo jeszcze w 1999 roku w gminie Łęczna popełniano połowę wszystkich przestępstw na obszarze powiatu. Wśród najcięższych w gminie były dwa usiłowania zabójstwa i dwa gwałty. Zanotowano też 9 spraw związanych z narkotykami, 22 kradzieże samochodów w tym 10 fiatów 126p (auta najczęściej kradzione są w okolicach al. Jana Pawła II), 16 włamań do mieszkań.

Oddzielną kwestię stanowi bezpieczeństwo na naszych drogach. W ubiegłym roku zanotowano w powiecie 72 wypadki w których zginęło 9 osób, a 89 było rannych. Sześciu sprawców wypadków było pod wpływem alkoholu. W samej gminie Łęczna doszło do 30 wypadków w których zginęło pięć osób, a 34 były ranne. W mieście najniebezpieczniejszym miejscem była al. Jana Pawła II oraz w mniejszym stopniu ulice Górnicza, Obrońców Pokoju, Piłsudskiego, Wojska Polskiego. Ponadto w powiecie zanotowano 266, a w gminie 116 kolizji drogowych, a wśród sprawców znalazło się 11 nietrzeźwych.

(Red)