Biuletyn informacyjny - nr 1(39) 12 kwietnia 2001 r.
Sesja Rady Miejskiej

Sprawa likwidacji szkoły filialnej w Kolonii Łuszczów, przystąpienie do opracowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęcznej w odniesieniu do kilkunastu konkretnych działek to najważniejsze punkty porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej, która odbyła się 4 kwietnia 2001 roku. Radni wysłuchali ponadto sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa w gminie, debatowali nad likwidacją części przedszkola nr 5 zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 3 w Łęcznej, omawiali sprawy organizacyjne - m.in. skład komisji konkursowych mających wybrać dyrektorów: SP nr 4 i Gimnazjum nr 2.

Pierwsza część sesji dotycząca sprawozdania burmistrza z prac Zarządu jak zwykle wywołała pytania i dyskusję nie tylko wśród radnych. Pytano m.in. dlaczego przedłużono dzierżawę terenu na którym stoi stacja benzynowa koło bazaru i to na dwanaście lat? Wice burmistrz Jacek Paprota argumentował to wolą dzierżawcy przeprowadzenia tam poważnych inwestycji (m.in. budowa sklepu z częściami samochodowymi i uporządkowanie terenu), których nie sposób w krótszym czasie zamortyzować. Komisja Obywatelska, ustami jej przewodniczącego Tadeusza Dołgania, usiłowała dowiedzieć się dlaczego nie powstaje ciągle przejście dla pieszych na ul. Braci Wójcickich naprzeciwko "Biedronki". "Bo już koło targowiska miejskiego istnieją dwa przejścia" - odpowiadali przedstawiciele UM w Łęcznej. Dyskutowano też nad szerzącą się plagą sprzedaży nieletnim alkoholu w lokalach i sklepach w Łęcznej oraz uciążliwością dla wielu mieszkańców sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych przez niektóre lokale gastronomiczne. Komisja Obywatelska ma przygotować w tej sprawie raport, a Rada w najbliższym czasie ponownie zajmie się sprawą, a Urząd Miasta podejmie stosowne decyzje, oznaczające w konkretnych przypadkach nawet cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Omówiono też przygotowania do ewentualnego zakupu kilku działek przez miasto, w tym na potrzeby przyszłego dworca autobusowego.

Radni po długiej dyskusji i po głosowaniu, postanowili odstąpić od decyzji o likwidacji szkoły filialnej w Kolonii Łuszczów. Likwidacji przeciwna była większość komisji Rady Miejskiej. Na decyzji radnych zaważył zapewne brak istotnych korzyści finansowych stwierdzony przez Komisję Oświaty oraz deklaracja lokalnej społeczności, że stworzą stowarzyszenie, które od września 2002 roku przejmie prowadzenie tzw. małej szkoły w Kolonii Łuszczów. Jednocześnie obecni na sesji przedstawiciele mieszkańców zadeklarowali oszczędności w istniejącej już szkole, polegające na likwidacji etatu sprzątaczki, zmniejszenia kosztów energii poprzez precyzyjne jej rozliczanie.

Sprawę ostatecznego rozstrzygnięcia przyszłości części przedszkola publicznego nr 5 w Łęcznej, a konkretnie pomieszczeń przy ul. Wierzbowej, radni postanowili podjąć po zapoznaniu się z możliwościami wykorzystania lokali opuszczonych przez przedszkole. Ponieważ nie można ich sprzedać, część radnych postulowała wygospodarowanie w ten sposób lokali socjalnych lub komunalnych, których gmina w chwili obecnej zupełnie nie posiada. Przy tej okazji wywiązał się pośrednio spór, co jest ważniejsze: wygoda dzieci i rodziców (radna Lasek) czy potrzeby osób bez mieszkania (radna Sochan).

Stan bezpieczeństwa w mieście i powiecie przedstawiony na sesji prezentujemy na str. 1 Biuletynu.


(Kaz)