Przetarg na zakup talonów świątecznych
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
Przetarg na zakup geowłókniny polipropylenowej
Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu gminy Łęczna nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Łazy
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy Pl. Kościuszki 2
Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu energetycznego
PGKiM - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż okien, drzwi i bram
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów biurowych
Przetarg na zakup kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego lub hutniczego
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 5
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż paneli ściennych
i parapetów wewnętrznych
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej
Przetarg nieograniczony na dostawę paneli ściennych PCV i parapetów wewnętrznych
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni miejskiej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę mebli biurowych 

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych

Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie zapytania o cenę na zakup artykułów spożywczo-przemysłowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o uziarnieniu 0-10 mm
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na remont nawierzchni asfaltowych chodników, dróg i ulic na terenie miasta i gminy Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na pracę maszyn drogowych wraz z operatorem na drogach administrowanych przez Burmistrza Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na letnie utrzymanie terenów miejskich 
Przetarg nieograniczony na letnie utrzymanie terenów miejskich
Z A W I A D O M I E N I E - zakwalifikowani do II etapu w przetargu dwustopniowym na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - realizacja inwestycji pod klucz
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowych
Przetarg nieograniczony na pracę maszyn drogowych wraz z operatorem na drogach administrowanych przez Burmistrza Łęcznej
Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę 5 zestawów komputerowych dla UM w Łęcznej
Przetarg na dostawę zestawów komputerowych
Przetarg nieograniczony dwustopniowy na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - I etap
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej
Przetarg nieograniczony na oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów biurowych
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na odłów bezpańskich psów
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę materiałów biurowych
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliwa
Przetarg nieograniczony na odłów bezpańskich psów
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę mebli biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna
Przetarg nieograniczony Przedszkola Publicznego nr 5 w Łęcznej na dostawę artykułów mięsnych
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę wykładziny PCV
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zestawów i podzespołów komputerowych
Przetarg nieograniczony Przedszkola Publicznego nr 5 w Łęcznej na dostawę mleka i artykułów mlecznych
Przetarg nieograniczony Przedszkola Publicznego nr 5 w Łęcznej na dostawę artykułów mięsnych
Przetarg nieograniczony Przedszkola Publicznego nr 3 w Łęcznej na dostawę artykułów mięsnych 
Przetarg nieograniczony Środowiskowego Domu Samopomocy na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę wykładziny PCV
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paneli ściennych
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów i podzespołów komputerowych dla Urzędu Miasta w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę paneli ściennych
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę wykładziny PCV 
Przetarg nieograniczony Środowiskowego Domu Samopomocy na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego
Przetarg nieograniczony na dostawę paneli ściennych
Przetarg nieograniczony na dostawę wykładziny PCV
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę kruszywa na drogi gminne
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na budowę zatoki parkingowej na ul. Jaśminowej w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie i dostawę mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna
Przetarg nieograniczony na dostawę paneli ściennych
Przetarg nieograniczony na dostawę wykładziny PCV
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Łęcznej
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego 
o uziarnieniu 0 - 31,5 mm na drogi administrowane przez Zarząd Miasta Łęczna
Przetarg nieograniczony na budowę zatoki parkingowej z chodnikiem w technologii kostki brukowej przy ul. Jaśminowej w Łęcznej
Przetarg nieograniczony na dostawę wykładziny PCV
Przetarg nieograniczony na dostawę paneli ściennych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie zapytania o cenę na dostawę bonów towarowych 
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich oraz dróg gminnych w okresie listopad 2002 r. - kwiecień 2003 r. na terenie miasta i gminy Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na budowę ul. Pasternik (do KP PSP) w Łęcznej - I etap
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na budowę zatoki parkingowej z chodnikiem w technologii kostki brukowej przy ul. Jaśminowej w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na budowę chodnika w technologii kostki brukowej na os. Niepodległości w Łęcznej 
Przetarg nieograniczony na dostawę paneli ściennych oraz wykładziny PCV
Zapytanie o cenę - dostawa bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej, piorunochronnej i uziemiającej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej na terenie os. Samsonowicza w Łęcznej 
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie w stadium koncepcji programowej przebiegu drogi gminnej łączącej ul. Lisa Błońskiego z ul. Krasnystawską w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, Podzamcze, Witaniów, Karolin 
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich oraz dróg gminnych w okresie listopad 2002 r. - kwiecień 2003 r. na terenie miasta i gminy Łęczna
Przetarg nieograniczony na budowę zatoki parkingowej z chodnikiem w technologii kostki brukowej przy ul. Jaśminowej w Łęcznej
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w technologii kostki brukowej na os. Niepodległości w Łęcznej
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie i dostawę mebli biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie i dostawę mebli biurowych dla referatu podatkowego
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci wodociągowej dł. 12 km wraz z przyłączami we wsi Nowogród
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę materiałów biurowych
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, Podzamcze, Witaniów, Karolin
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu w stadium koncepcji programowej (KP) przebiegu 
drogi gminnej łączącej ul. Lisa Błońskiego z ulicą Krasnystawską w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na zakup elementów pionowego oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej na terenie os. Samsonowicza w Łęcznej
Przetarg nieograniczony na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową
Przetarg nieograniczony na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna
Przetarg nieograniczony na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę mebli biurowych
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę mebli biurowych referatu podatkowego
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę kruszywa drogowego na drogi gminne 
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na budowę ulicy Pasternik (do KP PSP) w Łęcznej - I etap
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wyposażenie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę geowłókniny z PP (polipropylenu) na drogi gminne 
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na budowę ul. Pasternik (do KP PSP) - I etap
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na remont chodników w technologii kostki brukowej 
Przetarg nieograniczony na zakup elementów pionowego oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego na drogi gminne
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na pracę maszyn drogowych wraz z operatorem na drogach gminnych
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach administrowanych przez Zarząd Miasta Łęczna
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, Podzamcze, Witaniów, Karolin, w oparciu o program przestrzenno-techniczny kanalizacji opracowany w roku 1998
Przetarg nieograniczony na dostawę geowłókniny z PP (Polipropylenu) na drogi gminne
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę geowłókniny z PP na drogi gminne
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na remont chodników w technologii kostki brukowej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zagęszczarki płytowej dla Urzędu Miasta w Łęcznej
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta 
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na wykonanie i dostawę mebli biurowych 
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i sporządzenie matryc lewostronnych w skali 1:1000
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na budowę ulicy Pasternik (do KP PSP) w Łęcznej - I etap 
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - roboty ogólnobudowlane
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - roboty wod-kan w sanitariatach
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę mebli biurowych  
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Gimny-Miasta Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - instalacja elektryczna
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie łącza światłowodowego oraz sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta

Przetarg nieograniczony - zagęszczarka płytowa

Przetarg nieograniczony - mapa do celów projektowych
Przetarg nieograniczony - remont chodników w technologii kostki brukowej
Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - roboty wod-kan w sanitariatach 
Przetarg nieograniczony na doposażenie placów zabaw na terenie miasta Łęczna
Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę podzespołów komputerowych dla UM w Łęcznej
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego
Przetarg nieograniczony na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasta Łęczna
Informacja o terminach otwarcia ofert przetargowych

Centrum Kultury -  przetarg nieograniczony na dostawę 3 zestawów komputerów dla Osiedlowego Domu Kultury w Łęcznej.

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej dł. 12 km wraz z przyłączami we wsi Nowogród