Łęczna, 6.06.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania
w budynku przy Pl. Kościuszki 2

Zamawiający wybrał ofertę firmy PW "SEMIX" Bogdan Sieniec,
21-010 Łęczna, ul. Średnia 15

Cena brutto: 24.285,22 zł