Łęczna, 3.06.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych

Zamawiający wybrał ofertę firmy "WESJAN" W. Krawczyński, R. Krawczyńska,
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89

Cena brutto: 3.810,84 zł