Łęczna, 21.05.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na

na dostawę i montaż paneli ściennych i parapetów wewnętrznych, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

DOM-TOP Janusz Rudziński, 21-010 Łęczna, ul. Piłsudskiego 15

Cena brutto – 14.069,25 zł