Łęczna, 19.05.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na

na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw,

Zamawiający wybrał ofertę firmy: 
Place Zabaw "SATERNUS" Sp. z o.o. 41-503 Chorzów, ul. Parkowa 3.

Cena brutto 34.135,60 zł