Łęczna, 15.05.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

POMAREX KOMPUTERY Andrzej Pomarański,
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 11.

Wartość zamówienia 12.100,35 zł