Łęczna, 14.05.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na

utrzymanie zieleni miejskiej

Zamawiający wybrał następujące oferty:

 

Zadanie 1: koszenie trawy
"RODEX" Roman Woś 21-010 Łęczna ul. Pasternik 8, cena brutto 4,70 zł/100 m kw.

Zadanie 2: cięcie żywopłotów
"RODEX" Roman Woś 21-010 Łęczna ul. Pasternik 8, cena brutto 2,20 zł/1 mb.

Zadanie 3: sadzenie i pielęgnacja kwiatów
Zespół Szkół Ogrodniczych im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 21-010 Łęczna ul. Litewska 16, cena brutto 6.150,00 zł