Łęczna, 28.04.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej,

Zamawiaj±cy wybrał ofertę firmy KWARK s.c. Jolanta D±browska-B±k, Andrzej Pucek 20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 52


Cena brutto: 22.065,66 zł