Łęczna, 16.04.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na

zakup artykułów spożywczo-przemysłowych,

Zamawiający, wybrał ofertę
Firmy Handlowej "GRAGO" G. Huszaluk, 21-010 Łęczna ul. Polna 8.

Wartość zamówienia: 11.795 zł.