Łęczna, 15.04.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

remont nawierzchni asfaltowych chodników, dróg i ulic
na terenie miasta i gminy Łęczna,

Zamawiający wybrał ofertę firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54.

  • Cena brutto podbudowy z kruszywa mineralnego z wbudowaniem i zagęszczeniem – 8,50 zł

  • Cena brutto nawierzchni z asfaltu lanego wraz z wbudowaniem – 22,50 zł

  • Cena brutto nawierzchni z asfaltobetonu wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem – 17,50 zł

  • Cena brutto frezowania nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem frezu na drogi gminne – 3,80 zł