Łęczna, 15.04.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

pracę maszyn drogowych wraz z operatorem
na drogach administrowanych przez Burmistrza Miasta Łęczna

Zamawiający wybrał ofertę firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54.

  • Koszt 1 maszynogodziny brutto pracy walca statycznego ogumionego - 134,82 zł

  • Koszt 1 maszynogodziny brutto pracy walca stalowego średniego – 138,03 zł

  • Koszt 1 maszynogodziny brutto pracy walca stalowego lekkiego – 134,82 zł

  • Koszt 1 maszynogodziny brutto pracy koparko-ładowarki – 90,95 zł

  • Koszt 1 maszynogodziny brutto pracy równiarki samojezdnej – 117,70 zł

  • Koszt 1 maszynogodziny brutto pracy spycharki gąsienicowej – 138,03 zł

  • Koszt 1 maszynogodziny brutto pracy ładowarki kołowej – 117,70 zł