Łęczna, 15.04.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na

letnie utrzymanie terenów miejskich,

Zamawiający, w zadaniu 1 i 2 wybrał ofertę firmy
"RODEX" Roman Woś 21-010 Łęczna ul. Pasternik 8.


Zadanie 1:

  • Stawka roboczogodziny przy ręcznym oczyszczaniu – 18,00 zł

  • Koszt 1 godz. pracy samochodu ciężarowego o ład. 5-7 ton – 25,00 zł

  • Koszt 1 km pracy samochodu ciężarowego o ład. 5-7 ton – 3,00 zł

  • Koszt 1 godz. pracy koparko-ładowarki – 60,00 zł

  • Koszt 1 godz. pracy ciągnika z przyczepą o ład. min. 4 tony – 55,00 zł

  • Koszt 1 godz. pracy samochodu ciężarowego lekkiego do 3,5 tony – 45,00 zł

Zadanie 2

  • Koszt oczyszczenia 1 mb ulicy na szerokości 1,5 m od krawężnika wraz z krawężnikiem i opaską przykrawężnikową - 1,90 zł