Łęczna, 2.04.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w przetargu dwustopniowym na zaprojektowanie i wykonanie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych – I etap,
realizacja inwestycji pod klucz,

do II etapu zostali zakwalifikowani:

 • ABM SOLID SA
  ul. Słoneczna 30, 33-100 Tarnów

 • Konsorcjum:

  Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "WSCHÓD" Spółka z o.o. - Lider
  ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin

  "SIGMA" SA
  Barak 6, 21-002 Jastków k/ Lublina;

  LUXOR – Maszyny do Odpadów Jerzy Panasiuk, Maria Panasiuk s.c.
  ul. Choiny 57/211, 20-816 Lublin

 • Konsorcjum:

  Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. - Lider
  ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica

  EKO-PLUS Sp. jawna F. Drążkiewicz i J. Szymański
  ul. Jankowska 3, 62-100 Wągrowiec

 • Konsorcjum:

  "Ecoservice" Sp. z o.o. - Lider
  ul. Głowackiego 9, 61-305 Zielona Góra

  "Coalbud" SA
  ul. Przemysłowa 21, 21-010 Łęczna

  Pracownie Badawczo-Projektowe "EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
  ul. Kożuchowska 20C, 65-364 Zielona Góra