Łęczna, 11.03.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę 5 zestawów komputerowych dla UM w Łęcznej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

"INKOM" - Teresa Walas, 21-010 Łęczna, ul. Braci Wójcickich 11.
 


Cena brutto
: 6.926,00 zł