Łęczna, 19.02.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

"RODEX" Roman Woś, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8.
 


Cena brutto
: 14 zł za oczyszczenie 1 wpustu