Łęczna, 4.02.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę materiałów biurowych
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

TECH Zakład Obsługi Biur, ul. Lubelska 59, 21-100 Lubartów
. 


Cena brutto
: 19.055,81 zł