Łęczna, 17.01.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

odłów bezpańskich psów
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Małgorzata Szumiło-Administrator, Nowodwór, 21-100 Lubartów
. 


Cena brutto za jednego psa: 300,00 zł
Cena brutto za jednego psa agresywnego: 480,00 zł