Łęczna, 13.01.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę
paliwa, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.,
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
. 


Cena brutto: 25.671,50 zł