Łęczna, 19.12.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

REWKOM SITODRUK Maciej Staszewski, ul. M. Rataja 9, 20-331 Lublin
. 


Cena brutto: 12.608,00 zł