Łęczna, 13.12.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę
wykładziny PCV, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

DOM - TOP, 21-010 Łęczna, ul. Piłsudskiego 15
. 


Cena brutto: 5.020,16 zł