Łęczna, 13.12.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę
zestawów i podzespołów komputerowych, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

POMAREX Andrzej Pomarański, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 11
. 


Cena brutto: 12.113,00 zł