Łęczna, 4.12.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę wykładziny PCV
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

MULTI-BOX Elżbieta Żelechowska, 20-857 Lublin, ul. Harnasie 21/115
. 


Cena brutto: 3.297,62 zł