Łęczna, 4.12.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę paneli ściennych
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

DOM-TOP
, 21-010 Łęczna, ul. Piłsudskiego 15. 


Cena brutto: 7.221,73 zł