Łęczna, 25.11.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę kruszywa na drogi gminne
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

PHU Moniak Antoni, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 5/22. 


Cena brutto: 48,15 zł/ 1 Mg