Łęczna, 20.11.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę zatoki parkingowej na ul. Jaśminowej w Łęcznej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

"RODEX" Roman Woś, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik
. 


Cena brutto: 26.419,48 zł