Łęczna, 19.11.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie i dostawę mebli biurowych
dla Urzędu Miasta w Łęcznej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

PW "TORA" Grzegorz Rataj, 20-601 Lublin, ul. Balladyny 12/24
. 


Cena brutto: 16.811,80 zł