Łęczna, 31.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie zapytania o cenę na

dostawę bonów towarowych, upoważniających do dokonania
zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych
na wybranych stoiskach domu towarowego
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

"STOKROTKA" Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin
. 


Wartość udzielonego rabatu - 10%
Łączna wartość brutto zamówienia po uwzględnieniu rabatu: 6.984,00 zł