Łęczna, 31.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich oraz dróg gminnych
w okresie listopad 2002 r. - kwiecień 2003 r. na terenie miasta i gminy Łęczna
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
. 


Ceny jednostkowe brutto:

a) stawka roboczogodziny przy ręcznym odśnieżaniu 22 zł
b) koszt pracy 1 godz. samochodu ciężarowego - piaskarko-solarki 264 zł
c) koszt pracy 1 godz. samochodu ciężarowego z pługiem 75 zł
d) koszt pracy 1 godz. spycharki 85 zł
e) koszt pracy 1 godz. ładowarki 90 zł
f) koszt pracy 1 godz. zgniatarko-równiarki 97 zł
g) koszt pracy 1 godz. ciągnika z pługiem 65 zł
h) koszt pracy 1 godz. ciągnika z przyczepą 65 zł