Łęczna, 29.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę ul. Pasternik (do KP PSP) w Łęcznej - I etap
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
. 


Cena brutto: 273.545,60 zł