Łęczna, 24.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę chodnika w technologii kostki brukowej
na os. Niepodległości w Łęcznej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
. 


Cena brutto: 25.559,83 zł