Łęczna, 21.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Łęczna
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Zakład
Projektowo-Budowlany "EKO-PLAN",
20-844 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 1
. 


Cena brutto: 12.200,00 zł