Łęczna, 21.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łęczna
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

"ARKADIA" Studio Projektowe, A. Grydniewska, A. Moroz,
20-077 Lublin, ul. Jasna 6/22
. 


Cena brutto: 12.810,00 zł