Łęczna, 18.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę materiałów biurowych
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Zakład Obsługi Biur "TECH" E. Filip, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 59. 


Cena brutto: 6.570,92 zł