Łęczna, 18.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

opracowanie projektu budowlanego ścieżki
pieszo-rowerowej na terenie os. Samsonowicza w Łęcznej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG", 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 38 b
. 


Cena brutto: 11.224,00 zł