Łęczna, 17.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

opracowanie w stadium koncepcji programowej przebiegu drogi gminnej
łączącej ul. Lisa Błońskiego z ul. Krasnystawską w Łęcznej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG", 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 38 b
. 


Cena brutto: 25.559,00 zł