Łęczna, 15.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

W związku z uchyleniem się oferenta wybranego w drodze przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, Podzamcze, Witaniów, Karolin

(upłynął termin określony pismem znak: IRG.341/18/1 z dnia 4.10.2002 r.
do podpisania umowy oraz pisemna rezygnacja oferenta z dnia 8.10.2002 r.), 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Biuro Rozliczeń Finansowych i Usług Technicznych Anna Chyżyńska
20-468 Lublin, ul. Młodzieżowa 5/50
. 


Cena brutto: 59.360,20 zł