Łęczna, 9.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie i dostawę mebli biurowych
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

PW "TORA"
G. Rataj, 20-601 Lublin, ul. Balladyny 12/24. 


Cena brutto: 5.537,20 zł