Łęczna, 9.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie i dostawę mebli biurowych dla referatu podatkowego
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

PHU "CONTI" Andrzej Janowski
, 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 4. 


Cena brutto: 1.525,00 zł