Łęczna, 9.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę sieci wodociągowej dł 12 km wraz z przyłączami
we wsi Nowogród
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

PHU "INWOD" Roman Pacek, 21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 5. 


Cena brutto: 512.549,26 zł