Łęczna, 7.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej pod
projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Andrzej Fiutka, 21-010 Łęczna, ul. Wiklinowa 19/9. 


Cena brutto: 800,00 zł