Łęczna, 4.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, Podzamcze, Witaniów, Karolin
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

ISA Polska Sp. z o.o., 01-141 Warszawa, ul. Wolska 84/86
. 


Cena brutto: 55.754,00 zł