Łęczna, 1.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

zakup elementów pionowego oznakowania dróg
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

ZPZD "WIMED" Zdzisław Dąbczyński, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
. 


Cena brutto: 6.109,68 zł