Łęczna, 30.09.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

"PROGI" Spółka jawna A. Cieślak, P. Piwowarski,
ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
. 


Cena brutto: 19.225,41 zł