Łęczna, 25.09.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę kruszywa drogowego na drogi gminne
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANS-POL, 21-010 Łęczna, ul. Lubelska 8
. 


Cena brutto: 121.819,50 zł