Łęczna, 24.09.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wyposażenie stołówki szkolnej przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
, 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

GAMA GASTRO Sp. z o.o., 80-339 Gdańsk, ul. Adm. Dickmana 14/ 15
.
 


Cena brutto: 166.352,71 zł