Łęczna, 23.09.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę geowłókniny z PP (polipropylenu)
na drogi gminne, w ilości 17.000 m kw. 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Regionalne Centrum Handlowe "WAMEX" SA, 21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 99 


Cena brutto: 70.930,80 zł