Łęczna, 20.09.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

remont chodników w technologii kostki brukowej przy ulicach
administrowanych przez Zarząd Miasta

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

"RODEX" Roman Woś
, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8


Cena brutto: 61.554,04 zł