ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę zagęszczarki płytowej dla Urzędu Miasta w Łęcznej

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

HAMER Sp. z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 35.


Cena brutto: 4.941,00 zł

Łęczna, 3.09.2002 r.